online privacyverklaring


Sinds 25 mei 2018 is de AVG wet van kracht. Bekijk hier de online verklaring om te zien hoe VRIJ-MAN met je gegevens om gaat.