Hatha yoga

Hatha yoga is een samenvoeging van de woorden ha (zon) en tha (maan). Hatha yoga betekent het samenbrengen, verénigen van deze twee polen. Net zoals dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk, hard en zacht, spanning en ontspanning, vreugde en verdriet, licht en duister, verstevigen en versoepelen. Allemaal tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Zo geldt dat ook voor lichaam en geest. Ze hebben elkaar juist nodig om ons meer bewust van ons zelf te maken en de balans te herstellen. In hatha yoga werken we aan al deze aspecten, zonder oordeel en in alle mildheid. Je zult merken dat je gaandeweg met geduld en discipline kunt groeien.
Je ontwikkelt en vergroot je bewustzijn van alle aspecten van jou als mens. Hierdoor voel je je fitter, blijer, liefdevoller ten opzichte van jezelf en iedereen in je omgeving. Kortom, met hatha yoga verbeter je je algehele gezondheid!

Ervaring H.

"Ik dacht dat yoga niks voor mij was. Nu is het juist een uurtje waar ik naar uit kijk! Een uurtje helemaal voor mezelf. Om te ontspannen, hoe druk mijn dag ook is geweest. Een rustpunt in de week waarin ik me kan opladen."

Ervaring T.

"Yoga betekent voor mij lekker ontspannen. Alle gedachten die me bezig houden los laten. 'Zijn' in het hier en nu."

Ervaring S.

"Ik vind het heerlijk in de lessen bezig te zijn met mijn eigen lichaam. Het verkennen van mijn grenzen en onderzoeken van mijn mogelijkheden. ZO kan iedereen op zijn manier mee doen. De ademoefeningen gebruik ik ook op andere momenten en dan werkt echt goed voor mij! Ik ben hierdoor veel meer ontspannen."

 

Elementen van een yogales

Kirsten_FC

Eerste inkeer

Elke les start liggend op moeder aarde. We trekken onze zintuigen naar binnen en worden stil. We volgen onze adem en worden ons bewust van hoe het op dít moment met ons gaat. Zo proberen we een eerste ontspanning in het zenuwstelsel te bereiken. Feitelijk nodigen we onze nervus vagus uit naar zijn natuurlijke staat terug te gaan. Een staan van openheid en ontspanning.
Kirsten_FC

Kriya's

Daarna doen we dynamische oefeningen om ons lichaam te versterken en te versoepelen. Dan kan de levensenergie in ons lichaam weer vrijelijk en zonder blokkades stromen. Het plaatsen van de ademhaling en aandacht hierbij maakt ons steeds meer bewust van hoe we ons voelen op dát moment.
Kirsten_FC

Asana's

Klassieke houdingen die een positieve uitwerkingen op ons hebben: we verbeteren onze houding, versterken onze spieren, uithoudingsvermogen en flexibiliteit op zowel fysiek als mentaal vlak. We leren omgaan met onze grenzen en deze grenzen te verkennen. Dit in alle rust en met volle aandacht. Wees altijd aandachtig wanneer je in en uit een houding komt. Dat is minstens zo belangrijk als de houding zelf.
Kirsten_FC

Pranayama

Met ademhalingsoefeningen leren we technieken aan om te werken met levensenergie. De adem als drager van deze "prana" verbindt ons met onze bron. Realiseer je wat de waarde kan zijn hier elke dag een paar minuten aandacht aan te besteden.
Kirsten_FC

Ontspanning

Liggend op de aarde reizen we met onze aandacht door ons lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geleide meditatie of mindfulness, al dan niet onder begeleiding van muziek of klank.
Kirsten_FC

Afsluiting

We sluiten de les af door bewust te voelen naar alles wat we hebben gedaan. We vergroten zo ons bewustzijn van lichaam en geest. Dan maken we weer verbinding met de buitenwereld en kunnen we onze dagelijkse bezigheden weer oppakken.