Indiase hoofd nek schouder massage

Een Indiase hoofd nek schouder massage gebruikt de marma-punten van hoofd, nek en schouders om stress van het dagelijkse bestaan te verminderen. Deze massage kun je zien as een volwaardige massage.

Het doel van deze massage is om in een mum van tijd een volledige ontspannign te breiken; fysiek, mentaal en emotioneel.
Wanneer is deze massage geschikt?
  • bij hoofdpijn klachten
  • schouderklachten
  • stress-gerelateerde klachten
  • zwangerschap pre- en postnataal
  • quick fix voor totale ontspanning