Algemene voorwaarden vrij-man, yoga & adem - body & mind


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die deelneemt aan een les en/of consult en/of workshops aangeboden door VRIJ-MAN. Door deel te nemen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van VRIJ-MAN.

Betaling:

  • geschiedt per bank overboeking. Onder vermelding van je factuurnummer op rekeningnummer NL87 RBRB 8836 4269 64 t.n.v. VRIJMAN KM
  • Contributie van reguliere yoga lessen worden in de week van of voorafgaand aan een periode per mail gefactureerd. Deze staan aangegeven in het jaarrooster als P1, P2, P3, P4.
  • Privé les, workshop, coaching, meditatie en overige worden betaald volgens de benoemde betalingswijze in de bevestigingsmail van de aanmelding voor een privé les, workshop, coaching, meditatie en overige.


Annuleren yoga les door deelnemer:

 • Annuleren <24u voor aanvang van de les: de les wordt in rekening gebracht.
 • Bij annuleren van de les >24u voor aanvang van de les: Je hebt recht op inhalen van de les in de desbetreffende periode.Annuleren privé les/consult/workshop door deelnemer:

 • Schriftelijke annulering (mail/App) van een privé les/consult:
  • Tot 24u voor de geplande afspraak is annulering kosteloos. Bij annulering <24u voorafgaand breng ik €30,- in rekening te brengen.

 

 • Schriftelijke annulering (mail/App) van een workshop:
  • Tot >4 weken voor de geplande workshopdatum kun je kosteloos annuleren. Tot <4 weken voor de geplande workshopdatum kun je annuleren onder inhouding van 50% van het workshop bedrag. Indien je binnen een week voor de geplande workshopdatum annuleert vindt geen restitutie van workshop bedrag plaats.Annuleren yogales/privé les/consult/workshop door VRIJ-MAN:

 • wanneer een workshop niet door kan gaan, door te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden, dan heb je recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag.
 • Onder bijzondere omstandigheden kan een yogales komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt. VRIJ-MAN behoudt zich het recht om maximaal 3 x/jaar een les te laten vervallen zonder vervanging of restitutie.Opzeggen lidmaatschap:

 • Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten.
 • Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
 • Om je lidmaatschap op te zeggen geef je me uiterlijk 4 weken voor het einde van je betaalde periode schriftelijk bericht. Anders ben ik genoodzaakt €25,-onkostenvergoeding in rekening te brengen. Ik houd namelijk je plekje vrij.
 • Strippenkaarten zijn 6 maanden geldig na datum 1e les. Vaste deelnemers genieten voorrang op de 12-tal plaatsen die per les beschikbaar zijn.Rooster

 • Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basis onderwijs. Ik geef ongeveer 40 lessen per jaar. Check voor exacte data altijd het jaarrooster.Overig

 • Tarieven/les en roostertijden kunnen worden gewijzigd. Ik informeer je hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 weken voor ingang van de wijziging.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname. Ik ga ervan uit dat je mij vooraf meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les/workshop/consult.
 • Voor het bijhouden van het ledenbestand en uitvoering van betalingen zal VRIJ-MAN persoonlijke gegevens verzamelen. Zie voor meer info hieromtrent de online privacy verklaring.
 • Foto’s die tijdens de les /workshop worden gemaakt kunnen geplaatst worden op de website van VRIJ-MAN en sociale media kanalen tenzij je aan geeft dat je dit niet wilt.
 • VRIJ-MAN is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, diefstal of schade aan eigendommen of opgelopen letsel.