Algemene voorwaarden vrij-man, yoga & adem - body & mind


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die deelneemt aan een les en/of consult en/of workshops aangeboden door VRIJ-MAN. Door deel te nemen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van VRIJ-MAN.

Betaling

 • Betaling geschiedt per bank overboeking. Onder vermelding van factuurnummer op rekeningnummer NL87 RBRB 8836 4269 64 t.n.v. Vrijman K.M.
 • Contributie van reguliere yogalessen wordt 2 weken voorafgaand aan een periode per mail gefactureerd. Deze staan aangegeven in het jaarrooster als P1, P2, P3, P4.
 • Privéles, workshop, coaching, meditatie en overige worden betaald volgens de benoemde betalingswijze in de bevestigingsmail van de aanmelding voor een privéles, workshop, coaching, meditatie en overige.
 • De betalingstermijn is 8 dagen.

 

Annulering

Annuleren yogales door deelnemer:

 • Annuleren van de les >24u voor aanvang van de les: Je hebt recht op inhalen van de les in de desbetreffende periode.
 • Annuleren <24u voor aanvang van de les: de les wordt verrekend als zijnde deelgenomen en kan dus niet worden ingehaald.

 

Annuleren privéles/consult door deelnemer:

 • Annulering geschiedt schriftelijk per mail of app.
  • Tot 24u voor de geplande afspraak is annulering kosteloos.
  • Bij annulering <24u voorafgaand breng ik €30,- in rekening te brengen.

 

Annuleren workshop door deelnemer:

 • Annulering geschiedt schriftelijk per mail of app.
  • Tot >4 weken voor de geplande workshopdatum kun je kosteloos annuleren.
  • Tot <4 weken voor de geplande workshopdatum kun je annuleren onder inhouding van 50% van het workshop bedrag.
  • Als je binnen een week voor de geplande workshopdatum annuleert vindt geen restitutie van workshop bedrag plaats.

 

Annuleren yogales/privé les/consult/workshop door VRIJ-MAN:

 • Onder bijzondere omstandigheden kan een yogales komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt. VRIJ-MAN behoudt zich het recht om maximaal 3 x/jaar een les te laten vervallen zonder vervanging of restitutie.
 • Wanneer een workshop niet door kan gaan, door te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden, dan heb je recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag.

 

Overig

Beëindigen lidmaatschap:

 • Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten.
 • Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
 • Om je lidmaatschap te beëindigen geef je me uiterlijk 4 weken voor het einde van je betaalde periode schriftelijk bericht. Zo niet dan worden de gemaakte onkosten, zijnde €30,-, gefactureerd.

 

Rittenkaart:

 • Rittenkaarten zijn 6 maanden geldig na datum van eerst gevolgde les. Vaste deelnemers genieten voorrang op de 12-tal plaatsen die per les beschikbaar zijn.

Rooster:

 • Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basisonderwijs. Echter om iedere groep ca. 40 lessen aan te bieden wordt hier een enkele keer van afgeweken. Check daarvoor het jaarrooster op de website.

 

 Overig:

 • Tarieven/les en roostertijden kunnen worden gewijzigd. Ik informeer je hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 weken voor ingang van de wijziging.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname. Ik ga ervan uit dat je mij vooraf meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les/workshop/consult.
 • Voor het bijhouden van het ledenbestand en uitvoering van betalingen zal VRIJ-MAN persoonlijke gegevens verzamelen. Zie voor meer info hieromtrent de online privacyverklaring.
 • Foto’s die tijdens de les /workshop worden gemaakt kunnen geplaatst worden op de website van VRIJ-MAN en sociale mediakanalen tenzij je aan geeft dat je dit niet wilt.
 • VRIJ-MAN is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, diefstal of schade aan eigendommen of opgelopen letsel.

 

versie 1.0 bijgewerkt 23-08-2023